Gezondheid

Een operatie van levensbelang

Dan hebben we het over orgaantransplantaties. Inmiddels staat de teller op bijna 5 miljoen Nederlanders die toestemming geven voor orgaandonatie. Dat is ten opzichte van begin 2020 een stijging van ongeveer 1 miljoen. Dat is goed nieuws want nog altijd staan er veel Nederlanders op een orgaandonor wachtlijst. Voor getransplanteerden is het krijgen van een donororgaan vreugdevol, maar anderzijds is het besef dat er elders verdriet is aanwezig. Hoe ga je daar precies mee om?

Op 9 oktober tijdens de Europese Orgaandonatie Dag hebben ontvangers van een donororgaan hun dank betuigd aan donoren en diens naasten of nabestaanden. Uit onderzoek van Nierstichting blijkt dat het ontvangen van een dankbetuiging, bijvoorbeeld in de vorm van een brief, voor nabestaanden veel steun kan bieden in het rouwproces. Óók voor de ontvangers is het schrijven van belangrijke waarde.

Zeven keer afscheid nemen

Bij ons aan tafel vertellen Marie-Ceciel en Tim hierover. Wanneer Yvonne, de vrouw van Tim, in 2016 een donorhart krijgt verandert hun hele leven. Blijheid en dankbaarheid giert door de lichamen van het gezin, want Tim heeft hiervoor al zeven keer afscheid genomen van zijn vrouw.  Vijf maanden na de transplantatie schrijft Tim samen met Yvonne huilend aan de keukentafel een bedankbrief aan de nabestaanden van de donor.

Nieren hollen achteruit

Marie-Ceciel ontvangt begin 2021 een donornier, want op vijftig jarige leeftijd komt ze erachter dat haar nierfunctie achteruitging. Twee jaar later doen haar nieren bijna niks meer waardoor zij moet dialyseren. Op 1 januari 2021 wordt Marie-Ceciel 's avonds gebeld door haar nefroloog met goed nieuws. Er is een mooie nier voor haar gevonden. Na veel ongeloof volgt al snel vreugde. Toch schiet er één ding in het bijzonder door haar hoofd: de nabestaanden van de donor. 
Zeven maanden na haar operatie besluit ze een bedankbrief te schrijven. Door de tijd die verstrijkt schrijft Marie-Ceciel uiteindelijk met gemak haar brief. Toch blijft het zoeken naar de juiste woorden lastig. 
 
Zo vindt ook Tim. Daarom biedt hij sinds 2019 zijn hulp aan aan getransplanteerden die moeite hebben met het schrijven van een bedankbrief. Dus heb je een donororgaan ontvangen en kan je wat hulp gebruiken bij het schrijven van zo'n brief? Mail Tim dan via bedankbrieftransplantatie@gmail.com. 

Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kan de Nierstichting strijden voor een betere behandeling, de genezing van nierziekte en meer succesvolle transplantaties!