Dieren

Zo staat het met de bedreigde diersoorten

Van de Grote Alexander Parkiet tot de Witlip Peccari, de wereld kent een enorme variateit aan diersoorten! 148.000 verschillende soorten om precies te zijn.

Helaas wordt dit aantal wel steeds kleiner, omdat meer en meer diersoorten met uitsterven worden bedreigd. Hoe staat het ervoor met de bedreigde diersoorten? De redactie van Koffietijd zocht het voor je uit.

De Rode Lijst 

In de Rode Lijst van de internationale natuurorganisatie IUCN worden alle bedreigde planten- en diersoorten ter wereld opgenomen. Naast de soorten benoemt de lijst ook beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden om uitsterving tegen te gaan of te voorkomen. De lijst is in 1963 opgesteld. Ieder jaar wordt deze opnieuw geëvalueerd en bijgewerkt door de experts van IUCN. Dit jaar zijn 148.000 soorten in de lijst opgenomen, waarvan 41.459 soorten met uitsterven worden bedreigd.

De migrerende monarchvlinder 

Een van de bedreigde diersoorten die in de lijst is opgenomen is de migrerende monarchvlinder. Hij heeft zijn naam te danken aan zijn spectaculaire jaarlijkse reis door Amerika. De vlindersoort legt ieder jaar maar liefst 4.000 kilometer af, van zijn broedplaats in de Verenigde Staten naar Mexico. Helaas worden deze reizen steeds minder, want in de afgelopen tien jaar is de populatie met 72% gekrompen.

Oorzaken 

Het aantal monarchvlinders is de afgelopen jaren dus drastisch gedaald. Dit komt onder andere door ontbossing en het gebruik van pesticiden. Ook klimaatverandering is een belangrijke factor. Door de opwarming van de aarde ontstaan steeds vaker bosbranden, waardoor de leefgebieden van de vlindersoort inkrimpen én het aantal vlinders terugloopt.

Steursoorten verkeren in zwaar weer 

Naast de monarchvlinder verkeren alle soorten van de steur in zwaar weer. De vissoort die ook in de Nederlandse wateren voorkomt. Er zijn 26 resterende steursoorten ter wereld, maar deze worden nu met uitsterven bedreigd. Dit komt onder andere door dammen en illegale visserij.

Goed nieuws voor de tijger 

Ondanks de zorgwekkende aantallen is er ook goed nieuws. Dankzij diverse natuurbeschermingsmaatregelen neemt de tijger weer in aantal toe. De lijst telt tussen de 3.700 en 5.600 tijgers in het wild. De aantallen zijn met 40 procent gestegen in zeven jaar tijd.