Gezondheid

Overlevingspercentage van kanker is gestegen

Het gemiddelde overlevingspercentage van kanker is gestegen naar 66 procent. Dit blijkt uit de cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Cijfers

De cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die beheerd wordt door het Integraal Kankercentrum Nederland, laten een positieve stijging zien. Er zijn namelijk meer mensen geregistreerd die de eerste vijf jaar na de diagnose nog leven. Ook het aantal mensen dat de eerste tien jaar in leven blijft is gestegen.  

Het IKNL heeft de overlevingskans van kankerpatiënten tussen 2011 tot en met 2020 vergeleken met de tien jaar daarvoor. Voor 2011 was de overlevingskans nog 58 procent. Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal 5 jaar leven nadat er kanker was vastgesteld. Voor 2011 was het percentage van kankerpatiënten die na de diagnose nog tien jaar leeft 51 procent. Dit is tussen 2011 en 2020 gestegen naar 59 procent. Goed nieuws!  

Borst-, prostaat- en huidkanker zijn vormen van kanker waarbij de overlevingskans in de eerste vijf jaar erg hoog is, zeker wel 75 procent. Ook mensen met bepaalde vormen van lymfeklierkanker hebben een hogere overlevingskans. Helaas zijn er ook nog kankersoorten waarbij het overlevingspercentage niet gestegen is en erg laag is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alvleesklierkanker, slechts 5 procent van de patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven. Andere kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en lonkanker. Bij deze vormen is de overlevingskans in de eerste vijf jaar minder dan 30 procent.  

KWF

Toch moet elke stap, ook al is het een kleine, gevierd worden. Volgens het IKNL is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. KWF Kankerbestrijding laat op Facebook ook weten dat dit niet mogelijk was geweest zonder hun donateurs. KWF zet zich al meer dan 71 jaar in om verschil te maken, door initiatieven te supporten. Denk hierbij aan initiatieven die mensen ondersteunen, maar ook aan levensveranderd onderzoek. Voor miljoenen mensen heeft KWF kankerbestrijding al een verschil gemaakt. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen zij hun werk doen, wat mede leidt tot deze positieve stijging. Want, zoals KWF al op Facebook laat weten: gelukkig neemt de kennis over kanker dankzij onderzoek steeds verder toe.