Geld

Dit verandert er aan jouw zorgverzekering in 2023

Net als ieder jaar verandert er weer een hoop op het gebied van onze zorgverzekering. Op Prinsjesdag worden de nieuwe regeringsplannen van onder andere de basisverzekering, nominale zorgpremie, de hoogte van de zorgtoeslag en het eigen risico bekendgemaakt. Voor of op 12 november 2022 moeten alle zorgverzekeraars, op basis hiervan, de hoogte van hun premie delen.

Vanaf dat moment kun je, mocht je dat willen, overstappen op een andere zorgverzekering. De uiterste datum hiervoor is 31 december. Voordat je dat doet, is het handig om jouw zorgverzekering te vergelijken voor 2023.

Stijging zorgpremie

De zorgpremie stijgt in 2023 met € 120 per jaar. Dit betekent ook dat de nominale premie die nu nog € 127 per maand is, stijgt naar € 137 per maand. De reden hiervoor is onder andere het stijgen van de lonen, het gelijk blijven van het eigen risico en hoger uitvallende zorgkosten. Uit onderzoek blijkt dat de zorgpremie komende jaren zal blijven stijgen. Verwacht wordt dat de gemiddelde premie voor een basisverzekering in 2027 € 176 zal zijn.

Stijging zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor een alleenstaande met een minimum inkomen gaat in 2023 omhoog met ongeveer € 35 per maand. Dit betekent dat het totaal bedrag per maand wordt verhoogd naar € 154. De zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt verhoogd met € 42,83 per maand en voor gezinnen zelfs met € 51,08. Normaal gesproken compenseert de hogere zorgtoeslag de stijging van de zorgpremie. In 2023 wordt het echter gebruikt om de koopkracht van lage inkomens te verbeteren.

Stijging kosten medicijnen

Voor een grote groep Nederlanders zullen de prijzen van medicijnen omhooggaan. Dit komt omdat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers het geneesmiddelenvoergoedinssysteem (GVS) wil moderniseren. Dit zou moeten voorkomen dat de kosten anders nog hoger worden. Uiteindelijk komt het neer op gemiddeld € 250 per jaar bijbetalen voor medicijnen.

Afschaffing collectiviteitskorting

In 2023 zal de collectiviteitskorting op de basisverzekering worden afgeschaft. De reden hiervoor is dat verzekeraars de premie voor iedereen verhogen en dit vervolgens weer aan een bepaalde groep verzekerden terugbetalen in de vorm van korting. Dit heet kruissubsidiëring. Het was al langer onderwerp van gesprek en werd de afgelopen jaren al afgebouwd. Nu gaat de korting op je zorgverzekering dus volledig verdwijnen.

Gelijkblijvend eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2023 evenals in 2022 € 385. Dit zal ook zo blijven tot 2025. Net als voorgaande jaren heb je de optie om het eigen risico te verhogen tot maximaal € 885.