Eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen

Vorige week verscheen er een nieuw rapport van de GGD waarin duidelijk werd dat meer dan de helft van de studenten psychische klachten ervaart. Een ontzettend hoog percentage. Met psycholoog Thijs Launspach praten we over de mentale gezondheid van studenten en hoe je als ouder hierover in gesprek blijft met je kind!