Channela won 100.000 euro!

In Reuver werd de PostcodeKanjer uitgereikt, maar niet alleen daar vielen de prijzen. In Amsterdam won deelnemer Channela 100.000 euro. Wat gaat de jonge moeder doen met dit enorme bedrag?