Tim Knol: "Het is goed om er even bij stil te staan"

Waar denkt Tim Knol aan als een dag als 5 mei?